Winter wonder workshop

Winter wonder workshop

I L L U S T R A T I E W O R K S H O P – 1 en 8 december
(see below for English)

Wat doe jij deze winter??
Claudi Kessels en ik zijn weer druk bezig met het voorbereiden van een nieuwe workshop. Een winterse dit keer! Op 1 en 8 december tussen 10.00 en 14.00 geven wij een workshop voor iedereen die graag willen leren illustreren en meer over de veelzijdigheid van het vak te weten wil komen.

misletoe
Merry Mistletoe for Margriet’s winter special (2014)

Aan bod komen:
-illustratietechnieken (tekenen, schilderen, collage, mini-installatie van papier)
-compositie, kleurgebruik, contrasten, lijnen/vlakken
-vakinhoudelijke kennis (klantencontact, redactioneel, producten, hoe stuur je iets op, waar laat je het maken)
-conceptontwikkeling

Er zullen laagdrempelige teken- en stijlopdrachten zijn die je losmaken van je zelfkritiek of twijfel. Deze vormen iedere week zijn een kleine opstap naar een afgerond werk. Verder zullen Claudi en Valesca inzicht geven in het werk van een illustrator en je tips geven hoe jezelf aan de slag kunt gaan.

Les 1 thema: wintergroet
Les 2 thema: WinterWonderLand

DATUM: 1 en 8 december
TIJD: 10.00-14.00
LUNCH: inbegrepen
LOCATIE: De Winkel van Schinkel, Tweede Schinkelstraat 39-43
MAIL: claudikessels@gmail.com of mail@valescavanwaveren.com
KOSTEN: 120,- (inclusief materiaal, lunch, drinks, goodiebag, kalender en BTW)

familie2
Winterfamily by Claudi Kessels

What are you doing this winter?
Claudi Kessels and I are busy preparing a new workshop. A winter wonder illustration workshop! 1st and 8th of december between 10.00 and 14.00 we will lean you more about illustration and the many aspects of being an illustrator.

You will learn about:
-Illustration techniques, painting, collage, mini paper installation)
-Composition, use of color, contrasts, lines/filled surfaces.
-Inside knowledge of being a professional illustrator (client contact, editorial, products, how to send out your artwork, where do you produce it)
-concept development

There will be very easy drawing and style assignments, that will free you of self criticism or doubt. These will be a the first step towards the end products.
Claudi and I will give you insights in the job of an illustrator and give you tips on how to start out yourself.

Lesson 1 theme: winter greetings
Lesson 2 theme: winterwonderland

DATE: 1st and 8th of December
TIME: 10.00-14.00
LUNCH: included
LOCATION: De Winkel van Schinkel, Tweede Schinkelstraat 39-43
MAIL: claudikessels@gmail.com of mail@valescavanwaveren.com
COSTS: 120,- (including materials, lunch, drinks, goodiebag, calendar and TAX)

IMG_3419

Post a Comment